Tiện Ích

Các bạn không thể gỡ bỏ cài đặt hoàn toàn avast bằng ADD/REMOVE PROGRAMS trong Control panel, các bạn nên sử dụng công cụ avastclear để gỡ bỏ hoàn toàn.

1. Tải avastclear về máy
2. Khởi động windows ở chế độ safe mode.
3. Mở avastclear đã tải về ở Bước 1.
4. Nếu bạn cài đặt avast khác thư mục mặc định, hãy tìm đến bằng cách nhấn Browse (Mọi nội dung trong thư mục đó sẽ bị xóa hoàn toàn!)
5. Nhấn REMOVE
6. Khởi động lại máy tính

© Được thiết kế bởi CÔNG TY TNHH DV CAO GIA.
Blogger + E-commerce Designed/Developed by Irsah inDesigns

Trở Lên Trên